Gosudarstvennyje muzei Berlina - Sostavil G. R. Majer

;Moskva;Izobrazitel'noje iskusstvo;1983;199 s.
6,64 €