Gosudarstvennyj muzej iskusstva narodov Vostoka - Sost. O. N. Gluchareva

;Moskva;Izobrazitel'noje iskusstvo;1978;19 s.
2,66 €