Expanze - Julian Semjonov

Praha; Lidové nakladatelství; 1990; 509 s.;;
1,16 €