Estetika odievania pre stredné odborné učilištia a stredné odborné školy - Milena Lamarová, Ludmila Kybalová

Bratislava; Slov. ped. nakl.; 1984; 121 s.
0,56 €