Elektronické zapojenie pre amatérov I. - Miroslav Arendáš, Milan Ručka

Bratislava; Alfa; 1990; 260 s.
1,83 €