Dievčatko zo zámku - Helena Šmahelová

Bratislava; Mladé letá; 1972; 162 s.
0,53 €