Dievča s rukávnikom - Madeleine Gilard

Bratislava; Mladé letá; 1977; 207 s.
0,63 €