Dieťa divočiny - Kinnan Marjorie Rawlings

Bratislava; Mladé letá; 1988; 307 s.
1,30 €