Delikátní operace - Jaroslav Boček

Praha; Československý spisovatel; 1990; 281 s.
0,53 €