Dejiny slovenskej literatúry. Zv. 4. Literatúra na rozhraní 19. a 20. storočia - Ivan Kusý, Stanislav Šmatlák

Bratislava; Veda; 1975; 567 s.
2,49 €