Dejiny Slovenska slovom i obrazom. Diel 2. - Jozef Butvin, Bohumír Kostický, Marta Vartíková

Martin; Osveta; 1981; 380 s.
1,73 €