Damianova rieka - Daniel Pastirčák

Bratislava; AF; 1993; 118 s.
2,59 €