Človek a zvieratá - Milan Labuda

Bratislava; Mladé letá; 1983; 179 s.
1,29 €