Česko-francouzský slovník, A-Q - Václav Vlasák, Stanislav Lyer

1. vyd.; Praha; Státní pedagogické nakladatelství; 1987; 1038 s.
3,65 €