Česká pře - Alexej Pludek

Praha; Československý spisovatel; 1989; 371 s.
0,80 €