Červená slonovina - Hans Walldorf

Praha; Svoboda; 1978; 177 s.
0,46 €