Čekatelky - Slávka Poberová

Praha; Práce; 1989; 241 s.
0,80 €