Čarovná krieda - Zinken Hoopp

Bratislava : Mladé letá, 1977.

0,76 €