Čakám tvoju odpoveď - Katalin Nagy

Bratislava; Mladé letá; 1977; 187 s.
0,43 €