Bulharsko - slovenský a slovensko - bulharský turistický slovník - Milan Odran

Bratislava; Slov. ped. nakl.; 1979; 492 s.
0,63 €