Budúcnosť je už dnes - Anton Hykisch

Bratislava; Mladé letá; 1987; 255 s.
1,33 €