Bludný kruh - Jaroslav Netolička

Ostrava; Profil; 1986; 183 s.
0,93 €