Biele noci pri ohníku - Jurij Korinec

Bratislava; Mladé letá; 1975; 190 s.
0,68 €