Bedřich Smetana - Václav Holzknecht

Praha; Panton; 1984; 464 s.; 58 obr.príl.
1,99 €