Atentáty, ktoré mali zmeniť svet - V. P. Borovička

Bratislava; Obzor; 1974; 507 s.
0,93 €