Terasové domy - Otakar Nečas

1. vyd.;Praha;Stát.nakl. tech. lit.;1976;169 s.
1,33 €