Pohľady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru - Ladislav Burlas

1. vyd.;Bratislava;Opus;1987;283 s.
0,86 €