Ľudová výšivka v súčasnosti - Elena Strussová

Bratislava; Alfa; 1982; 119 s.
1,29 €