Jediná - Klára Jarunková

Bratislava; Mladé letá; 1981; 298 s.
0,66 €