Italština - Alena Bahníková, Hana Benešová, Ludmila Ehrenbergová

Praha; Státní pedagogické nakladatelství; 1985; 563 s.
1,16 €