Dejiny švédskej literatúry - Margita Gáborová

Bratislava; Centrum cudzích jazykov - Fremdsprachenzentrum; 1996; 155 s.
2,49 €