Čo je prečo tak - Jozef Galata

Bratislava; Mladé letá; 1980; 81 s.
0,90 €