Čákova Katarína - Zlata Dônčová

Bratislava; Mladé letá; 1983; 137 s.
0,73 €